Get Adobe Flash player

Login Formmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2
mod_vvisit_counterYesterday4
mod_vvisit_counterThis week11
mod_vvisit_counterLast week17
mod_vvisit_counterThis month57
mod_vvisit_counterLast month56
mod_vvisit_counterAll days19938

เรามี: 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Your IP: 54.144.57.183
 , 
Today: พ.ย. 22, 2017
Home

โรงเรียนบ้านแม่แคม

พุทธภาษิตประจำโรงเรียน

นัตถิ ปัญญา สมาอาภา  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

 

 

 

คำขวัญของโรงเรียน

เรียนดี มีคุณธรรม นำประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 สีประจำโรงเรียน

โครงการการบริหาร

วิสัยทัศน์

หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแม่แคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

 

โรงเรียนบ้านแม่แคม

ที่ตั้งของโรงเรียน

หมู่ 7 ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แคม

 

 

 ผอ.เชิด   คำปลิว

 

Polls

กีฬาที่นักเรียนชื่นชอบ
 

Who's Online

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์